ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
>> หนังสือทั่วไป
ค้นหาหนังสือทั่วไป
:
ค้นหา                          ค้นหาแบบมีเงื่อนไข
แสดง  7  รายการ
ภาพ
เลขทะเบียน
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
311
สน 0132/311
21 มิ.ย. 62
สสอ.เมือง
ผอ.รพ.สต./ศสม. ทุกแห่ง
ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโปลิโออย่างเข้มข้น
4343
สน 0032.001/2521
7 พ.ย. 61
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นพว.นวส.นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
1
สน 0032.201.5/8130
3 ก.ค. 61
ผ่ายแผนงานและสารสนเทศ
ขอแจ้งประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสกลนคร
795
สน 0032.003/842
19 ก.พ. 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ผอ.รพ สกลนคร
ดำเนินการสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาล
796
สน 0032.013/844
19 ก.พ. 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ผอ.รพ ทุกแห่ง
ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)รุ่นที่ 30
797
สน 0032.008/843
19 ก.พ. 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ผอ.รพ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช
615
สน 0032.003/628
4 ก.พ. 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ผอ.รพ สกลนคร ผอ.รพ สว่างแดนดิน ผอ.รพ อากาศ
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
- มีไฟล์ภาพแนบมากับเอกสาร
 
   
หน้าที่    
[  1  ]
Version 2.3.0.20210104.132431 Ministry of Public Health. All rights reserved.